Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Lopun merkkejä

 

Me elämme aikakautta, josta on jo pidempään opetettu sen olevan viimeisten päivien aikaa.

Se milloin tämä aikakausi päättyy, on Jumalan salaisuus. Voimme kuitenkin tehdä havaintoja erilaisista ilmiöistä ja tapahtumista.

 

Matteuksen evankeliumin luku 24 kertoo selkeästi joistakin asioista, jotka meidän on syytä tallettaa tajuntaamme. (Rinnakkaispaikat ovat: Mark. 13:3-13; Luuk. 21:7-19)

3. Kun Jeesus istui yksin Öljymäellä, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät: "Sano meille, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki?"

4. Jeesus vastasi heille: "Varokaa, ettei kukaan eksytä teitä.

5. Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monia.

6. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu.

7. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä.

8. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.

9. Silloin te joudutte (Kirj.: ”teidät luovutetaan”.) ahdistukseen, monia teistä tapetaan, ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden.

10. Silloin monet luopuvat, ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan.

11. Monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monia.

12. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus.

13. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu.

14. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 24:3-14)

 

3.Jeesuksen eskatologista puhetta on joskus sanottu toiseksi vuorisaarnaksi. Se koskee Jerusalemin kaupungin hävitystä ja Jeesuksen toista tulemusta. Opetuslapset - oikeastaan neljä heistä Mark 13:3:n mukaan, Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas, esittivät kolme kysymystä: a) Milloin temppeli hävitetään? b) Mikä on tulemuksen merkki? c) Mikä on maailmanloppua ennakoiva merkki? He eivät kysyneet näitä uteliaisuudesta. He tunsivat varmastikin tämän koskevan heitä henkilökohtaisesti. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen, milloin temppeli tuhottaisiin, ilmenee tarkemmin Luuk 21:12-24:sta, vaikkakaan Jeesus ei ilmoita täsmällistä ajankohtaa. Jeesuksen tulemusta edeltävistä merkeistä voidaan lukea Matt 24:4-26, 32-37:sta. Aikojen loppua enteilevistä merkeistä saadaan tietoa jakeista 27-31, 40-51 ja 25:1-46. Sana "tulemus (parçsia)" esiintyy evankeliumeissa ainoastaan tässä luvussa (jj. 3,27,37 ja 39). Muutoin se esiintyy Ut:ssa yhteensä 24 kertaa. Sanaa käytettiin yleensä kuvaamaan maaherran saapumista provinssiinsa tai kuninkaan tulosta kansansa luo. Se tarkoitti yleensä arvokasta ja mahtavaa tulemista. Sana ilmaisee myös henkilökohtaista läsnäoloa. Sana "parçsia" tulee sanoista "para" ('vieressä', 'kanssa') ja "çsia" ('oleminen'). Se ilmaisee sekä jonkun saapumista, että hänen läsnäoloaan. Paavali käyttää ilmaisua Fil 2:12 kehottaessaan, että kristittyjen tulisi ahkeroida pelastuakseen muulloinkin kuin silloin, kun hän oli heidän keskuudessaan "(parçsia)".

4.Jakeet 4-14 koskevat koko aikaa aina Jeesuksen toiseen tulemiseen asti. Opetuslasten tuli olla koko ajan valppaina eksytyksien tähden. "Eksytä (planaè)", petä teitä uskomaan jotakin, mikä ei ole totta.

5.Ensin tulisi vääriä kristuksia, sen jälkeen vääriä profeettoja (j. 11) ja sitten molempia (j. 24). Se, että he tulivat Jeesuksen nimessä, ei välttämättä merkinnyt sitä, että he olisivat käyttäneet tätä nimeä, vaan että he ilmoittivat olevansa Messiaita. Heti Jeesuksen maallisen elämän jälkeisestä ajasta lähtien tunnemme koko joukon tällaisia messiashahmoja - noita Simon (Apt 8:9-10), Teudas, Bar-Kokba ym.

6.Sotien melskettä tullaan kuulemaan läheltä ja sanomia sodista etäisemmistä paikoista. Kysymys ei ole vain taistelevista sotajoukoista tai yksiköistä, vaan totaalisesta sodankäynnistä - kansa kansaa ja valtakunta valtakuntaa vastaan.

8.Tämä oli vain alkua paljon suuremmille ja kauheammille tapahtumille - suurelle ahdistukselle, jollaista maailma ei koskaan aikaisemmin ole nähnyt (j. 21), Vrt. Jes 26:16-19; Miika 4:9-10 ja Ilm 12:1-5 tuskista, joita verrataan synnyttävän naisen tuskiin.

9.Synnytystuskat, jotka ulottuvat yli maanpiirin, ovat alkuna maailman uudestisyntymiselle. Se tapahtuu vainon ja kärsimyksen kautta. Kristittyjen joukossa tulee myös esiintymään uskosta luopumista.

11.Edellisen jakeen johdosta vääriä profeettoja on pidettävä ihmisinä, jotka ovat kuuluneet kristittyjen joukkoon. Heidän toiminnassaan on kuitenkin väärät vaikuttimet.

12.Sana "kylmenee (psykhè)" tarkoittaa 'hengittää, tuulla, viiletä'. Maailman hengen jäätävät tuulet puhaltavat Jumalan seurakunnan yli. Hengellinen voima viilenee.

13. "Loppu (telos)" tarkoittaa elämän tai myös ajan päättymistä. Se, joka tässä mainituista koetuksista huolimatta elää edelleen Kristukselle ja palvelee häntä, pääsee Jumalan kirkkauteen.

14. Evankeliumia oli julistettu koko roomalaisessa maailmassa ennen Jerusalemin hävitystä, mutta jakeella on epäilemättä lisämerkitys, lopun aikaa silmällä pitäen. "Maailma (oikçmenê)", tarkoittaa koko asuttua tai sivistynyttä maailmaa. Tätä sanaa käytettiin kuvaamaan Rooman valtakuntaa sen ollessa maailmanvalta, Luuk 2:1. On kysymys kansoista eikä yksittäisistä henkilöistä.

 

 

Sivun alkuun

 

©2019 KUNINKAAN POIKA - suntuubi.com