Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Kansojen tuomio

Matteuksen evankeliumin luku 25 päättyy merkittävään opetukseen:

31. "Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle.

32. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.

33. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle.

34. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti.

35. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luoksenne.

36. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.'

37. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa?

38. Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut?

39. Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?'

40. Niin Kuningas vastaa heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'

41. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Paholaiselle ja hänen enkeleilleen.

42. Sillä minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa.

43. Minä olin muukalainen, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.'

44. Silloin hekin vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai muukalaisena tai alastomana tai sairaana tai vankilassa emmekä palvelleet sinua?'

45. Silloin hän vastaa heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.'

46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 25:31-46)

Kuvaus tuomiosta

31. Jeesuksen kuvaamaa tuomiota ei saa sekoittaa siihen, josta puhutaan Ilm 20:11-15:ssa. Tässä ei kuvata ylösnousemusta, ja tuomittavina ovat kansat. Aika on Kristuksen ilmestyminen ennen tuhatvuotista valtakuntaa. Emme tiedä, minne Ihmisen Pojan valtaistuin pystytetään, mutta tämä on selvästi totuudenmukainen kuvaus eikä vertaus. Ihmisen Poika on myös Jumalan Poika. Ensimmäisellä kerralla hän tuli alennustilassa, nyt hän ilmestyy kirkkaudessa. 24:31 mainitaan hänen enkelinsä, nyt kaikki enkelit ovat hänen kanssaan.

32. Lopun aikaan liittyvänä mainitaan kolme tuomioistuinta: a) Kristuksen tuomioistuin. Se pystytetään ylöstempaamisen yhteydessä ja koskee uskovia (Room 14:10; 1 Kor 3:11-15; 2 Kor 5:10). b) Kansojen tuomio. Tämä tuomio tapahtuu maan päällä, kun Kristus tulee takaisin hallitsemaan (Matt 25:31-46). c) Tuomio suuren valkoisen valtaistuimen edessä. Se tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, ja silloin tuomitaan jumalattomat, Ilm 20:11-15. "Kaikki kansat" ei viittaa kuolleisiin tai ylösnousseisiin. Tässä puhutaan maan päällä olevista kansoista. Luvussa 24 käsitellään erityisesti juutalaisia, sen jälkeen tuli vertaus kristityistä, ja tässä on pakanamaailma. Tuomio on valikoiva. Vanhurskaat erotetaan vääristä ja pahoista. Israelissa lampaat ja vuohet kävivät usein samalla laitumella päivällä, mutta ne erotettiin illalla toisistaan. Kahdenlaiset ihmiset kulkevat yhdessä maan päällä, mutta nyt ne erotetaan toisistaan. Vrt. Hes 34:17.

33. Jumalan on helppo erottaa, ja ainoastaan hän pystyy sen tekemään. Kaikki muut voivat erehtyä. Oikealla puolella on kunniapaikka. Juutalaiset asettivat oikeudenkäynnissä vapautetun oikealle puolelle, tuomitun paikka oli vasemmalla.

34. Ensimmäisen ja ainoan kerran Jeesus kutsuu itseään kuninkaaksi, vertauksia lukuunottamatta. Ne, jotka kutsutaan kuninkaan luokse, siirtyvät pimeydestä valkeuteen, kahleista elämään Jumalan vapaudessa, työstä ja vaivasta lepoon, sodasta rauhaan, kuolemasta elämään, pahojen ihmisten keskuudesta enkelien seuraan, jokapäiväisistä kiusauksista ikuiseen autuuteen.

35. Sekä rakkauden tekoja tekevien että tekemättä jättävien mielenlaatu tuli selvästi esiin. Tässäkään mainitut eivät pelastu tekojensa kautta, mutta teot todistavat heidän uskonsa aitouden. Teot paljastavat sydämen todellisen tilan. Ne ovat puun hedelmä. Kysymys ei ollut siitä, mitä he ajattelivat, tunsivat tai mitä mieltä he jostakin olivat, vaan siitä, mitä he tekivät - tai jättivät tekemättä. Usko vaikutti rakkaudessa, Gal 5:6. Ilmaisua "»te otitte minut huoneeseenne» (synagè": tuoda yhteen) käytetään ilmoittamaan, että henkilö otetaan vastaan talossa. Kysymys on vieraanvaraisuudesta.

36. Juutalaisten keskuudessa sanottiin alastomaksi henkilöä, joka oli pukeutunut huonoihin vaatteisiin tai joka kulki ilman päällysvaatteita. Sana ei siis tarkoittanut täydellistä alastomuutta. Ilmaisu "»te tulitte minun tyköni» (episkeptomai)" tarkoittaa ensi kädessä 'katsoa', 'tarkastaa' (siitä "episkopos", kaitsija, piispa), mutta myös 'käydä katsomassa', 'käydä tervehtimässä'. Ilmaisua käytetään Jumalasta Luuk 1:68,78.

37. Jeesus oli aikaisemmin sanonut, että se joka ottaa vastaan hänen opetuslapsensa, ottaa vastaan hänet (10:40), ja palkka on sen mukainen. Ne, jotka tässä yllättyvät saadessaan kuulla tehneensä hyviä tekoja hänelle, tietävät, että he eivät ole osoittaneet hänelle henkilökohtaisesti huomaavaisuutta. He eivät olleet vähääkään ajatelleet tulevaa palkkaa. Oman käsityksensä mukaan he eivät olleet ansainneet sitä, ja siksi he olivat »arvollisia». He olivat täydellisesti tietämättömiä siitä, mitä olivat tehneet. Tämä osoittaa heidän tekojensa paljastavan heidän sisimpänsä. Näiden Raamatun sanojen valossa on selvää, että kukaan ei pysty arvioimaan omaa asemaansa oikealla tavalla.

40. Jumala katsoo vaikuttimiin, ei tuloksiin. Mitään ei unohdeta. Tässä ei tarkoiteta mitenkään erityisesti apostoleja tai muita huomattavia henkilöitä, vaan kaikkia, jotka osallistuvat Kristuksen kanssa hänen kärsimyksiinsä ja vaikeuksiinsa. Jeesus ei häpeä kutsua heitä veljikseen.

41. Ihmisten paatunut mieli tekee heidät sopimattomiksi kirkkauteen. Aikaisemmin Jeesus on useasti sanonut: »Tulkaa minun tyköni!» Nyt sanotaan: »Menkää pois minun tyköäni!» Sana »iankaikkinen» "(aiènios)" on sama kuin jakeessa 46 ja sillä on sama merkitys, se on siis jotakin, mikä ei koskaan lopu.

42. Tässä ei viitata yhteenkään syntiseen tekoon, ainoastaan laiminlyönnin synteihin. Jos nämä rangaistaan näin ankarasti, voimme olettaa syntisten tekojen, rikkomusten, saavan vieläkin ankaramman tuomion.

44. On aivan kuin he sanoisivat: Olisimmepa tienneet, että se olit sinä! Mutta tämä ei olisi hyvyyttä, vaan itsekkyyttä. Nämä ihmiset ovat juuri niin kuin yhden leiviskän saanut mies. He eivät käytä hyväksi mahdollisuuksiaan. Heidän puolusteluunsa ei sisältynyt rakkautta eikä nöyryyttä. Heidätkin ohjataan heti pois. Tässä Jeesus ei käytä sanaa »veljet», kuten jakeessa 40, sillä nämä pahat ihmiset eivät tunnusta sellaista veljeyttä. He elävät vain itselleen eikä heillä ole mitään sääliä muita kohtaan.

46. Sana "iankaikkinen (aiènios)" kuvaa sitä, mikä ulottuu ajan rajojen ylitse, mikä on loputonta. Se, mitä aiemmin on sanottu rangaistuksesta, koskee myös pelastusta ja elämää. Molemmat ovat yhtä iankaikkisia. Kuningas puhui ensin vanhurskaille, niin että väärintekijät kuulivat sen, mutta jälkimmäiset lähetettiin kärsimään rangaistustaan ennen kuin edelliset saivat palkkansa. Pahat eivät voi nähdä pilkahdustakaan iankaikkisesta elämästä. Matteuksen mukaan Jeesuksen opetustyö päättyy tähän. Nyt hän suuntaa kulkunsa kohti Golgataa.

 

 

Sivun alkuun

©2019 KUNINKAAN POIKA - suntuubi.com